Sisä-Savon Terveydenhuollon Kuntayhtymä
Monilla asukaillamme on sekä somaattisia että psyykkisiä sairauksia. Tämän vuoksi tärkeä yhteistyötaho on Sisä-Savon Terveydenhuollon Kuntayhtymä. Jos asukas tulee kuntayhtymän alueelta, hän voi säilyttää omalääkärinsä ja omahoitajansa. Paikallinen kotisairaanhoito ja hammashoito ovat myös käytettävissämme.

Terveydenhuollon kuntayhtymän osana keskeinen yhteistyötaho on mielenterveyskeskus ja etenkin paikallinen mielenterveysneuvola. Kuntouttavan työtoiminnan yksikkö sijaitsee noin kilometrin päässä hoitokodista, joten asukkaat voivat hyödyntää tätä avokuntoutuksen muotoa.
Yksityiset lääkäri-, fysioterapia- ja toimintaterapiapalvelut
Hoitokodilla on oma yksityislääkäri, joka hoitaa määräaikais-tarkastukset, akuutit sairaudet ja osallistuu hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimiseen. Hermanninranta hyödyntää tarpeen mukaan myös yksityisiä fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluita.

Lisäksi yhteistyökumppaneinamme ovat:
- kunnan sosiaalitoimi
- kunnallinen edunvalvoja
- seurakunnat
- läheiset sekä
- lomapaikka- ja koulutusyhteistyössä eri hoitokodit ympäri Suomen.

Pidämme erityisen tärkeänä asukkaiden hoitoa ja kuntoutusta toteuttaessamme eri yhteistyötahojen kanssa tehtävää verkostotyötä.
Haluamme varmistaa asukkaillemme laadukkaan hoidon, joten toimimme jatkuvasti yhteistyössä eri asiantuntijatahojen kanssa.