Koulutus
Hermanninranta kannustaa työntekijöitään jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Sosiaali- ja terveydenhuolto-alan opiskelijoita on säännöllisesti käytännönjaksoilla Hermanninrannassa. Lisäksi koulutamme omaa henkilökuntaamme jatkuvasti. Esimerkiksi lähihoitajien on mahdollista suorittaa psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto työn ohessa.

Työhyvinvointi
Työntekijöiden hyvinvointiin on Hermanninrannassa laajalti panostettu. Pidämme huolta työntekijöiden henkisestä ja fyysisestä jaksamisesta. Säännölliset TYKY-päivät ja työnohjaus ovat osa toimintaamme. Henkilökunnalle on järjestetty työterveyshuolto. Lisäksi hoitokoti kustantaa henkilökunnalle kuntosalin käytön ja tarjoaa erilaisia kannustimia hyvinvoinnin edistämiseen. Hermanninranta on tehnyt yhteistyötä työsuojelupiirin kanssa työturvallisuusriskikartoituksessa sekä toimintaohjeiden luomisessa.
Monipuolista osaamista
Hoitokoti Hermanninrannassa asukkaiden hyvinvoinnista ja hoidosta vastaa ammattitaitoinen ja monipuolisesti kouluttautunut henkilöstö. Hoitokodin toimintaa johtaa toimitusjohtaja ja hoidosta vastaa Itä-Suomen Lääninhallituksen hyväksymä vastuuhenkilömme, joka on peruskoulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Hänellä on monipuolinen työkokemus psykiatrisesta hoidosta avohoidon sekä sairaalan puolelta, missä hän on toiminut esimiestehtävissä yli viisi vuotta.

Vakituista henkilökuntaa hoitokodissa on yhteensä 15. Henkilökunnaltamme löytyy seuraavanlaista koulutusta:
- Asumisvalmennusohjaaja
- Avohuollon ohjaaja
- Liikuntaneuvoja
- Lähihoitaja
- Kehitysvammaisten hoitaja
- Psykiatrinen sairaanhoitaja
- Kokki/keittiömestari
- Somaattisen puolen sairaanhoitaja
- Sosionomi
- Lähihoitajaksi oppisopimuskoulutuksella aikuisopiskelevia

Työnjako hoitokodissa ei ole hierarkinen vaan toimitusjohtajasta lähtien jokainen osallistuu hoito- ja kuntoutustyöhön omalla erikoisosaamisellaan.
Rekrytointi
Henkilökunnan rekrytoinnissa kiinnitämme huomioita peruskoulutukseen, mutta arvostamme myös vankkaa työkokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon alalta. Koulutamme myös alasta kiinnostuneita hyviä tyyppejä oppisopimuskoulutuksella. Mikäli olet kiinnostunut työstä tai työharjoittelun suorittamisesta Hermanninrannassa, ota rohkeasti yhteyttä!